Program pemeriksaan kesihatan

PROGRAM PEMERIKSAAN KESIHATAN

PENGENALAN

Kertas kerja “Program Pemeriksaan Kesihatan Percuma” merupakan program dibawah  Jaringan Komuniti, PIMPIN dimana PIMPIN merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan  (NGO) yang berdaftar.PIMPIN sepertinya terpanggil-panggil untuk melibatkan diri dalam usaha membantu melestarikan kesihatan masyarakat agar mereka sentiasa memastikan kesihatan sentiasa di tahap yg optimum.Kali ini program mensasarkan warga Seksyen 24, Shah Alam yang berkunjung ke pasar malam pada Rabu, 21 Feb 2018. Pertubuhan kesihatan Sedunia (WHO, 1948) mendefinisikan kesihatan  sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit. Dengan itu, besarlah harapan PIMPIN jika program ini dapat berjalan dengan jayanya.