Orphanage List – Kedah

Orphanage List

Kedah

Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Rumah Kanak-Kanak Darul Aitam

Pertubuhan Kebajikan Asuhan Didikan Anak-Anak Yatim Islam

Pertubuhan Kebajikan Kanak-Kanak Batu Grace

Pertubuhan Pembangunan Anak-Anak Yatim Bekas Perajurit Malaysia Daerah Kulim

Pertubuhan Bela Didik Anak-Anak Yatim Islam (BEDAYA)
Daerah Kulim dan Bandar Baharu

Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Umu Sabariah

Pertubuhan Asuhan dan Didikan Anak-Anak Yatim Islam Daerah Sik (ADIK)

Pertubuhan Bela Didik Anak Yatim dan Miskin Daerah Padang Terap

Badan Usaha Didikan Anak-Anak Yatim Islam Negeri Kedah (BUDI)